Tipăreşte pagina

APDRP anunţă lansarea în perioada 20 mai - 18 iulie 2014 a celei de a douăsprezecea sesiuni de cereri de proiecte pentru măsura 121 din cadrul PNDR

Fondurile disponibile pentru Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole" sunt de 150 milioane euro.

Fermele de familie vor beneficia de o alocare de 35 milioane euro din care 50% pentru sectorul vegetal şi 50% pentru sectorul zootehnic.

Pentru îndeplinirea standardelor, integral pentru sectorul zootehnic va fi alocată suma de 15 milioane euro.

Există, de asemenea, o alocare clasică de 100 milioane euro, defalcată astfel:
- 50% pentru sectorul vegetal: 80% pentru achiziţii de utilaje (40 milioane euro) şi 20% pentru proiecte care presupun construcţii – montaj (10 milioane euro).
- 50% pentru sectorul zootehnic: 20% pentru achiziţii de utilaje (10 milioane euro) şi 80% pentru proiecte care presupun construcţii – montaj (40 milioane euro).

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect din cadrul Măsurii 121 este de 125.000 euro pentru fermele de familie, 2 milioane euro pentru îndeplinirea standardelor, 2 milioane euro pentru construcţii-montaj din sectorul zootehnic, 1 milion euro pentru construcţii-montaj din sectorul vegetal, 1 milion euro pentru achiziţii de utilaje din sectorul zootehnic şi 700.000 euro pentru achiziţii de utilaje din sectorul vegetal.

Depunerea proiectelor pentru Măsura 121 se va face, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, la sediile OJPDRP, în intervalul orar 09:00 – 14:00 (pentru fermele de familie) și on-line, pe www.apdrp.ro.

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă măsurii 121 este 18 iulie 2014, ora 12:00.

(sursa APDRP)