Egalitatea de şanse

Subiectul propus este inspirat de un aforism la modă şi de mare impact mai ales în mediul politic: „Toţi oamenii sunt egali, însă unii sunt mai egali decât alţii.”

Egalitatea de şanse este un subiect care chiar ne preocupă? Sau este doar un termen interesant cu care ne place să defilăm? Ştim cu adevărat ce înseamnă? Propun ca în minutele următoare să ne lăsăm ghidaţi de Andrei Grigoriu, avocat în cadrul Baroului Bucureşti, consultant în cadrul platformei on-line avocatnet.ro.

Ce reprezintă egalitatea de şanse?

Egalitate de şanse este un principiu fundamental de drept, care derivă din principiul egalităţii de drepturi şi al combaterii discriminării. Totodată, egalitatea de şanse este şi un scop al societăţii moderne, consacrat ca atare atât la nivel internaţional şi european, cât şi intern.

Care sunt principalele reglementări care sprijină acest principiu?

Reglementările sunt multiple. Totuşi, este de amintit ca izvor de drept însăşi Declaratia universala a drepturilor omului, document adoptat şi proclamat de către Adunarea Generala a O.N.U., pe data de 10 decembrie 1948. În primele cuvinte ale Preambului, se arată premisa Declaraţiei: ,,Considerind ca recunoasterea demnitatii inerente tuturor membrilor familiei umane si a drepturilor lor egale si inalienabile constituie fundamentul libertatii, dreptatii si pacii in lume.,,

La nivel european, avem Convenţia Europeană a Drepturilor Omului care prevede anumite drepturi şi libertăţi aflate în relaţie directă cu principiul egalităţii de şansă, cum ar fi: interzicerea generală a discriminării, dreptul la educaţie, dreptul la vot...

Mai mult decât atât, Uniunea Europeană a adoptat o serie de directive extrem de importante, printre ele fiind şi Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă (reformă).

În România, de la bun început, egalitatea cetăţenilor este arătată de Constituţie. Conform Constituţiei, ,,România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială,,. Tot astfel, „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări”.

Care sunt situaţiile cele mai frecvente sau domeniile de incidenţă a principiului egalităţii de şanse?

Nu pot spune că principiul egalităţii de şanse este incident într-un anumit domeniu de drept, ci, dimpotrivă, egalitatea se referă la toate domeniile, deoarece este un ţel al societăţii în ansamblu, care se doreşte a fi realizat în orice ramură a dreptului. Totuşi, anumite discuţii pot apărea cu predilecţie în probleme de dreptul muncii, ori dreptul familiei, de exemplu. Egalitatea de şanse poate privi accesul la educaţie, sănătate, cultură, informare sau, nu în ultimul rând, la bunăstarea materială.
Mai trebuie să precizez orice persoană, indiferent de sex, vârstă, religie, apartenenţă politică ori etnică ar trebui să aibă şanse egale în societate.
Însă, având în vedere vastitatea subiectului, în cele ce urmează mă voi referi, pe scurt, la egalitatea dintre femei şi bărbaţi din sfera raporturilor de muncă.

Prevederile legislative cel mai des întâlnite în practică

În primul rând, normele din domeniul dreptului muncii sunt numeroase. O normă extrem de importantă, am amintit-o anterior: Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2006. Aceasta cuprinde anumite prevederi extrem de importate, de natură a asigura egalitatea între sexe, mai ales în ceea ce priveşte:
(a) accesul la muncă, inclusiv promovare şi la formarea profesională;
(b) condiţiile de muncă, inclusiv remuneraţia;
(c) sistemele profesionale de securitate socială.

Tot astfel, Directiva defineşte anumite noţiuni, cum ar fi:

- "discriminare directă": situaţia în care o persoană este tratată într-un mod mai puţin favorabil din cauza sexului în comparaţie cu o altă persoană care este, a fost sau ar fi într-o situaţie comparabilă;
- "discriminare indirectă": situaţia în care o dispoziţie, un criteriu sau o practică aparent neutră ar dezavantaja în special persoanele de un anumit sex în raport cu persoane de celălalt sex, în afară de cazul în care această dispoziţie, acest criteriu sau această practică este justificată în mod obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele pentru a atinge acest scop sunt corespunzătoare şi necesare;
- "hărţuire": situaţia în care se manifestă un comportament indezirabil legat de sexul unei persoane, având ca obiect sau ca efect prejudicierea demnităţii unei persoane şi crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator;
- "hărţuire sexuală": situaţia în care un comportament indezirabil cu conotaţie sexuală se manifestă în mod fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect prejudicierea demnităţii unei persoane şi în special crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator;
- "remuneraţie";
- "sisteme profesionale de securitate socială".

Aceeaşi Directivă arată şi includerea în sfera discriminării a:

(a) hărţuirii şi hărţuirii sexuale, precum şi oricărui tratament mai puţin favorabil cauzat de respingerea unor astfel de comportamente de către persoana respectivă sau de supunerea sa la acestea;
(b) îndemnul de a practica faţă de persoane discriminarea pe criteriul sexului;
(c) orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei şi determinat de sarcină sau de concediul de maternitate..

Nu în ultimul rând, Codul muncii arată, în art. 5, faptul că:

(1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii.
(2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, este interzisă.
(3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2) , care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii.
(4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. (2) , dar care produc efectele unei discriminări directe.

Ce ar putea însemna încălcarea principiului egalităţii de şanse?

Încălcarea egalităţii de şanse poate conduce, în concret, la o discriminare. Iar discriminarea reprezintă o acţiune/ o serie de acţiuni prin care unele persoane sunt tratate diferit sau lipsite de anumite drepturi în mod nejustificat, pe baza unor considerente neîntemeiate.
Acest lucru, însă, se poate face printr-o infinitate de acţiuni, care se vor analiza de la caz la caz, neputându-se preciza una anume.

Cum ne putem apăra?

Ca exemplu, persoana discriminată la locul de muncă are la îndemână o serie de acţiuni: cele care ţin strict de dreptul muncii, cum ar fi o contestare a deciziei de concediere, ori cele care ţin de discriminarea generală.

Mai mult decât atăt, în anumite cazuri, cel ale cărui drepturi au fost încălcate printr-o discriminare se poate adresa Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării – CNCD. Această instituţie are rolul de a investiga, constata şi sancţiona faptele de discriminare.

În urma unei sesizări, care se poate face personal, ori trimite prin poştă, CNCD va investiga, inclusiv cu citarea şi audierea persoanelor implicate, faptele arătate. Ulterior, Colegiul Director al CNCD va constata existenta sau nu a faptei de discriminare si dupa caz, va dispune sanctionarea acesteia.
Dar, aşa cum a fost expus în Directiva 2006/54/CE, egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei implică o protecţie şi în cazuri foarte grave.
În acest sens, trebuie să amintim că Noul Cod Penal a adus o serie de noutăţi, cum ar fi incriminarea faptei de hărţuire sexuală.

Astfel, art. 223 Cod penal prevede:
(1) Pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relaţii de muncă sau al unei relaţii similare, dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o situaţie umilitoare, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Ne aflăm într-o societate în care egalitatea de şanse este realizată?

Nicidecum. Dar, faţă de anii anteriori, există un progres precum şi o conturare a căii de urmat.

Sursa: Antena Satelor, Emisiunea Vrem să Ştii (09.03.2015), rubrica Ghid Juridic, invitat avocat Andrei Grigoriu prin recomandarea publicaţiei on-line avocatnet.ro

ULTIMELE ŞTIRI

Un simplu test de sânge ar permite detectarea mai multor forme de cancer

Cercetătorii au dezvoltat o tehnică de „biopsie lichidă”, care ...

Exporturile de tomate ale României sunt nesemnificative

România a importat 59.369 tone de roşii în primele nouă luni din ...

Fonduri europene pentru inovare în domeniul acvaculturii

Cei care vor să atragă fonduri europene prin Programul Operaţional pentru ...

Recomandări AFIR

 

Agenţia pentru Finanţarea Investițiilor Rurale recomandă Unităților ...

Caravana ”Alege oaia” - la Iași

În perioada 23-24 ianuarie 2018 în Parcarea Instituției ...

Muzeul Etnografic al Transilvaniei a devenit membru al European Rural History Organisation

 

Muzeul Etnografic al Transilvaniei este prima instituţie din ...

Alpinistul roman Horia Colibăşanu invitat la Gala "Expediţia - Chemare în necunoscut"

Alpinistul român Horia Colibăşanu, timişoreanul care a reuşit să ...

Peste 20.700 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă ...

Biserica de Gheață de la Bâlea Lac va fi sfințită

Turiştii care urcă la Bâlea Lac, în Munţii Făgăraş pot vizita ...

Caravana “Alege oaia!” ajunge la Iași

 

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea va fi prezent ...

La Socola se studiază ”sindromul Italia”

 

Specialişti ai Universităţii italiene Udine, sunt până pe 28 ...

În sfârşit, vine iarna!

Meteorologii atenţionează că vremea se înrăutăţeşte în jumătatea de ...

O varietate de ceapă persană, o armă potenţială împotriva rezistenţei la antibiotice

O varietate de ceapă persană ar putea avea un impact major în lupta ...

Pliculeţele de ceai - utilizări mai puţin cunoscute!

În anotimpul rece oamenii beau mai mult ceai decât în mod ...

România participă la cea de-a 83-a ediție a Expoziţiei Internaționale “Săptămâna verde”

În perioada 19 - 28 ianuarie 2018 va avea loc, la Berlin, Germania, cea ...

CALENDARUL TRADIŢIILOR POPULARE

Cum măsurau sătenii timpul
Măsurarea timpului pentru țăranul de odinioară nu se facea exact și precis ca astăzi. ”Timpul Țăranului este mai puțin
Momentele zilei
Înainte de răsăritul soarelui Ȋn popor se spune că trebuie să te scoli înaintea soarelui, căci e păcat să răsară
«
»
 • 1
 • 2
Iarna
Tradiţii:   Iarna se numeşte tot răstimpul cât ţine omăt. Ea se începe la Sf. Nicolae şi durează până la
Toamna
Tradiţii:   Toamna se începe de la Sf. Maria Mică şi durează până la Sf. Nicolae, 6 decembrie. Când tună
Vara
Tradiţii:   Vara începe cu Sf. Onofrei şi durează până la Sf. Maria Mică, 8 septembrie. Miezul
Primăvara
Tradiţii:   Primăvara se începe, după unii, cu prima lune din martie, după alţii când se sfârşesc zilele
«
»
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Decembrie
Sfaturi generale: Anul se sfârşeşte şi gazda trebuie să se îngrijească de toate, să vadă dacă nu s‑a adunt
Noiembrie
Sfaturi generale: Puneţi sălcii; gunoiţi pomii; acoperiţi pomii mai gingaşi, îngropaţi via; curăţiţi pomii de
Octombrie
Sfaturi generale: Săpaţi gropi prin livezile umede; puneţi gunoi pe câmpurile cu trifoi, curăţiţi pomii de
Septembrie
Sfaturi generale: Araţi câmpurile de grâu şi semănaţi-le până pe la 13. Sămănaţi încă varza
August
Sfaturi generale: Araţi pentru sămănăturile de iarnă şi zdrobiţi glodurile de pe camp. Puneţi gunoi pe
Iulie
Sfaturi generale: Semănaţi pentru a doua oară spanac şi varză, udaţi straturile cu apă de vale, dacă este secetă.
Iunie
Sfaturi generale:  Când e zăduf, scuteşte vitele, adăpostindu-le la umbră. Oculează pădureţii mai bine
Mai
Sfaturi generale: În mai semănaţi in, ca din două semănături să vă iasă cel puţin una: cânepa se seamănă
Aprilie
Solomon a făcut ca luna lui april e jumătate cald şi numai jumătate frig, ca să poată oamenii samana pământul, să
Martie
Mart e cea mai nesănătoasă lună; mart se numără din ziua de Sf. Toader şi ţine mai tot postul. În ziua ceea
«
»
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10